2015. gada 3. marts

BALVU PAMATSKOLAS SKOLĒNI UN SKOLOTĀJI DODAS CEĻOJUMĀ PA EIROPU

Erasmus+ projekta "Learning without Limits" vadības grupas iedrošināti Balvu pamatskolas skolēni un skolotāji no 2015.gada 9.februāra līdz 13.februārim devās neklātienes ceļojumā pa projekta partnervalstīm- Poliju, Zviedriju, Čehiju, Spāniju, Lielbritāniju, Bulgāriju. Protams, ceļojums sākas, iepazīstot Latviju, dzimto pilsētu Balvi un savu skolu. Aktivitātes mērķis bija paplašināt zināšanas un rosināt interesi par Eiropas Savienības valstīm, motivēt mācīties svešvalodas, apgūt mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas, kā arī audzināt toleranci pret citādo.
Ceļojumu piedāvāja 4.-6.klašu skolēni, kuri kopā ar savām audzinātājām, vecākiem un angļu valodas skolotājām visu janvāri gatavoja prezentācijas par Balvu pamatskolas partnervalstīm, lai nedēļas laikā iepazīstinātu interesentus ar uzzināto. Te tikai jāpiebilst, ka prezentācijas notika angļu valodā.
Savukārt Balvu pamatskolas skolēniem un skolotājiem bija iespēja ar Erasmus+ projekta grupas izstrādāto ceļojuma karti ceļot pa Eiropu un atzīmēt, ko viņi jaunu uzzinājuši. Apkopojot iesniegtās kartes, priecājamies, ka skolēniem ir paplašinājušās zināšanas par Balvu pamatskolas partnervalstu kultūru, sadzīvi, kulināriju, zinātni, sportu.
Iegriežoties jebkurā no 5 telpām, kur katru rītu notika 3 dažādas skolēnu prezentācijas, ceļotāji ar gandarījumu atzina, ka augstu vērtējami ir skolēnu ieguldījumi un ieguvumi – jaunas zināšanas, prasme prezentēt un diskutēt.
Gan skolēni, gan skolotāji ceļojuma beigās secināja, ka katrs esam ieguvējs, jo dzirdētais un redzētais ir veicinājis skolēnu un skolotāju interesi par projekta partnervalstīm, motivējis mācīties angļu valodu un apgūt mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas.

TIKŠANĀS ABSOLVENTU VAKARĀ

7.februārī notika Balvu vidusskolas absolventu salidojums, kur īpaši tika godināti 2005., 2000., 1995., 1990. gada skolas beidzēji. Prieks, ka uz pasākumu bija ieradušās skolas direktores Ņina Semjonova, Ņina Ļeļe un Terēza Čudarkina. Vakaru vadīja un savai skolai pateicības vārdus teica Balvu pamatskolas 2012.gada absolventi Svetlana Duļko un Marks Pavlovkis, viesus priecēja Žannas Ivanovas vadītais deju kolektīvs.
Neskatoties uz to, ka vidusskolas vairs nav, vakars noritēja sirsnīgi, jo absolventi varēja atgriezties skolā, aplūkojot savu skolas gadu fotogrāfijas, kavējoties atmiņās, iegriežoties savā klasē un pasēžot skolas solā.
Īpašu pārsteigumu – torti- skolas absolventiem bija sagādājusi Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova.
Absolventi atzina, ka vizuāli skola ir mainījusies, bet, neskatoties uz to, tā ir viņu jaunības skola, ar kuru viņi lepojas, kā arī saka paldies saviem bijušajiem skolotājiem.
SIRSNIŅA PRASA, LAI BĒRNIŅŠ LASA!

Trešdienas, 4.februāra, rīts Balvu pamatskolā sākās nedaudz neierastāk – svinīgāk ar tādu kā svētku sajūtu sirdī. Kā nu ne, ja šajā dienā skolā notika „bērnu un jauniešu žūrijas” grāmatu prezentācija. Uz pirmo mācību stundu skolas aktu zālē pulcējās 1.-2.klašu skolēni, kā arī viņu audzinātājas.
„Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības labdarības projekts, kas nu ir noslēdzies.
Skolas bibliotekāre R.Bukša uzrunāja skolēnus: „Jūs katrs esat citāds, un tādas ir arī grāmatas. Šodien ir svētki gan jums, gan grāmatai!” Aicināja skolēnus teikt labus vārdus par grāmatām, ko bērni izlasījuši, kā arī nelielu uzvedumu veidā atklāt, kādas vērtīgas atziņas no grāmatām iemācījušies.

TURPINĀS BALVU PAMATSKOLAS SADARBĪBA AR FONDU "VERONIKA"

31.janvārī Balvu pamatskolas direktore M.Pimanova, vietniece mācību darbā L.Krištopanova un skolas domes priekšsēdētāja L.Ivanova piedalījās nodibinājuma „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”” projekta „Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā” uzsākšanas pasākumā Rēzeknē koncertzālē „GORS”.
Viens no 2015.gada mērķiem ir stiprināt sadarbību ar vecākiem un nevalstiskajām organizācijām Latgalē, kā arī sadarbībā ar tūrisma firmu Relax Tūre katra mācību gada beigās kādam no Latgales skolu skolotājiem pasniegt „Gada balvu skolotājam” dāvanu karti tūrisma braucienam.
Šobrīd sadarbībā ar Latgales skolām tiek izstrādāta fonda „Veronika” 2015.gada stratēģija.
Pasākumu noslēdza pārējiem skolu pārstāvjiem prezentētais praktiskais Balvu pamatskolas direktores M. Pimanovas stāstījums par savu skolu. Viņa pieminēja katru notikumu un ar skolu saistīto cilvēku, neaizmirstot uzsvērt ikviena ieguldījumu skolas dzīves līmeņa uzlabošanā. Direktore nolasīja kādu austrumnieku gudrību, kas ir skolas moto „Mācīties – tas nozīmē airēties pret straumi – līdzko pārstāj airēt, laiva slīd atpakaļ”. Ikviens skolēns, vecāks, darbinieks un notikums skolai ir vērtīgs – kopā būšanas laiks ar vecākiem, vecvecākiem, tēvu atbalsta grupa, konkursi, ekskursijas, vecāku vadītās mācību stundas, pateicības pēcpusdienas un tā tika ilgi saukti visi skolas labie darbi un sasniegumi. Ar mirdzumu acīs un lepnumu par savu skolu direktore labprāt dalījās pieredzē.
Pasākuma laikā Larisai Krištopanovai radās dažādas idejas jaunu projektu uzsākšanai skolā, par ko viņa pagaidām vēl nestāsta citiem. Līdzdarbosimies skolas dzīvē, nāksim ar idejām un atbalstu pie skolas vadības, lai mums visiem arī turpmāk Balvu pamatskola būtu kā otrās mājas!
Skolas domes priekšsēdētāja Liene Ivanova
ŽŪRIJAS SIMPĀTIJAS BALVA KONKURSĀ "LEDUS PASAKA"

Balvu pamatskolas 1. klašu vizuālās mākslas fakultatīva skolēni piedalījās Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūras centra rīkotajā kolāžu konkursā „Ledus pasaka”, kas tika rīkots sakarā ar 17 Jelgavas Ledus skulptūru festivālu. Uz konkursu nosūtījām kolektīvi izveidoto darbu. Vērtēšanas komisija piešķīra mūsu „Eņģelītim” žūrijas simpātiju balvu, kas ļāva iegūt ielūgumus uz šo skaisto pasākumu 6.-8. februārim.
Saņēmām 16 skolēnu un 2 pieaugušo ielūgumus uz 17. Ledus skulptūru festivālu.

BALVU PAMATSKOLAS SKOLĒNI APGŪST SLĒPOŠANAS PRASMES

Lai arī šogad ziema mūs nelutina ar sniegu, Balvu pamatskolas skolēni izmanto katru brīvu brīdi, lai kopā ar skolotājiem apgūtu slēpošanas prasmes. Mācību programma sporta stundām sastādīta tā, ka ziemā, ja vien to ļauj laika apstākļi, bērni slēpo. „Sportiskās aktivitātes svaigā gaisā ir labākais veselības garants,” tā atzīst Balvu pamatskolas skolēni un skolotāji, sasārtušiem vaigiem dodoties pa iemīto sliedi.
Skolēni un skolotāji, aktīvi atbalstot veselīgu dzīves veidu, katrā sniegotā un siltā dienā dodoties slēpot, cer, ka sabiedrība pamanīs šodien nebūt ne tik bieži sastopamo- skolēni sporta stundās slēpo! Ceram, ka atradīsies dāsni sponsori, kas būs ar mieru papildināt jau pirms 10 gadiem projekta ietvaros iegādāto, nu jau krietni nolietoto slēpošanas inventāru.

2015. gada 4. februāris

BALVU PAMATSKOLAS PAŠPĀRVALDES PREZIDENTS ROBERTS PAVLOVSKIS IEGŪST BALVU NOVADA GADA JAUNIEŠU BALVU

Balvu pamatskolas saime lepojas, ka Balvu pamatskolas pašpārvaldes prezidents Roberts Pavlovskis ir ieguvis Balvu novada Gada jauniešu balvu 2014.
Balvai Robertu ieteica skolas direktore, uzsverot, ka Roberts Pavlovskis piesaista jauniešu uzmanību sabiedrībā aktuāliem problēmjautājumiem un rod jauniešos vēlmi pašiem piedalīties šo problēmjautājumu risināšanā. Roberts ir Mammadaba vēstniecības konsuls Balvu pamatskolā, vairakkārt rakstījis projektus, kā rezultātā skolā brīvo laiku skolēni pavada lietderīgi, spēlējot novusu un galda spēles, prot taupīt elektrību un ūdeni.
Jaunietis ar savu personīgo piemēru pierāda citiem un sev, ka spēj uzņemties atbildību, atrast veiksmīgus risinājumus problēmām, sadarboties ar vienaudžiem, skolotājiem, skolas vadību, aktīvi piedaloties starptautisku projektu rakstīšanā un realizēšanā, skolas, Balvu novada un Latvijas vārda popularizēšanā. Roberts ir ne tikai starpnovadu un Latgales reģiona olimpiāžu uzvarētājs, bet arī aktīvs „mākslinieks”, jo dzied skolas vokālajā ansamblī, Balvu Valsts ģimnāzijas korī, Balvu KAC jauktajā korī „Mirklis”, spēlē Balvu mūzikas skolas vijolnieku ansamblī un mācās spēlēt trombonu.
R.Pavlovskis aicina uzturēt azartu, būt aizrautīgiem savos darbos, ar iniciatīvu īstenojot jaunas idejas un projektus, rosina līdzdarboties, aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku, kā arī veicina interesi par kultūru, Latvijas vēsturi, zaļo domāšanu, veselīgu dzīvesveidu un vēl daudz ko citu.

BALVU PAMATSKOLA ATBALSTA DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA IDEJU

Noslēdzot Draudzīgā Aicinājuma akciju, 29.janvārī Balvu pamatskolā pulcējās skolas saime, lai svinīgā pasākumā godinātu savas skolas mecenātus un vecākus, kas atbalstījuši skolu, dāvinot tai grāmatas. Tā bija brīnišķīga kopā būšanas stunda, kad skolā satikās skolēni, vecāki, skolas labvēļi un skolotāji, un katram bija ko teikt.
Skolēnu pašpārvaldes prezidents Roberts Pavlovskis uzsvēra, ka Balvu pamatskolas devīze ir vārdi: "Brīnums ir starp mums un mūsos, to dāvāt otram – pašu varā", kā arī visu skolēnu vārdā solīja savas pirmās skolas vārdu spodrināt ar mācību rezultātiem, ar sasniegumiem sportā, ar apzinīgumu nodarbībās, ar deju un dziesmu, ar teātra spēli. Bērni ir visu mūsu lielākā dāvana, tāpēc ar aizrautību sekojām, ka skolēni priecē mūs ar savu dejas soli, likdami atcerēties savas pirmās skolas gaitas.
Vecāku Domes priekšsēdētāja Liene Ivanova, uzrunājot klātesošos un pateicoties vecākiem par Draudzīgā aicinājuma idejas atbalstīšanu, lika padomāt, kas ir svarīgāk- dāvināt vai saņemt dāvanu? Vai mums atliek laiks mazajam, bet tik vajadzīgajam vārdiņam „paldies”? Skolotāji saņēma dāvanu, ko vecāku vārdā pasniedza Arnis Graps- emocionālu saksofona mūziku.
Dāvanu jeb skaistas dziesmas skolai pasniedza arī skolotājas, bet skolas vadība bija sarūpējusi īpašu pārsteigumu- slēpju gludekli, kas tik ļoti nepieciešams skolēniem.
Suminot visus skolas labvēļus, kopā tika secināts, ka Draudzīgais Aicinājums ir dāvināšanas prieks, dāvanu saņemšanas prieks un paldies pateikšanas brīdis, tāpēc Balvu pamatskolas saime, īpaši skolēni, saka
PALDIES visiem Balvu pamatskolas labvēļiem un vecākiem, kas atbalstīja Draudzīgā Aicinājuma ideju! Mēs lepojamies ar jums!